Moties fractie overgenomen

De fractie ChristenUnie-SGP heeft tijdens de Begrotingsraad van 8 november jl. diverse moties (mede) ingediend. Enkele daarvan zijn door het college overgenomen. Andere moties zijn aangehouden of niet overgenomen. De overgenomen moties zijn: biesieklette Naaldwijk, nachtapotheek, en openbare groenvoorziening centrum…